UBND phường Hoài Thanh ban hành Kế hoạch kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND phường Hoài Thanh ban hành Kế hoạch kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Văn bản số 336/UBND-TTTX ngày 10/3/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu;

Ủy ban nhân dân phường Hoài Thanh xây dựng Kế hoạch kê khai tài sản và công khai tài sản, thu nhập lần đầu như sau:

 Mục đích Công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là để cơ quan biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân, phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tự kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai. Nâng cao trách nhiệm giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập.

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan.

 Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là các đối tượng đang giữ vị trí công tác theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Đối người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bổ sung; kê khai tài sản, thu nhập hàng năm; kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ thì tiến hành kê khai tài sản, thu nhập khi có hướng dẫn của Thanh tra thị xã.

 Bản kê khai Theo mẫu Phụ lục I Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu của người có nghĩa vụ công khai lưu tại đơn vị 01 bản; còn lại 01 Bản kê khai bàn giao cho Phòng Nội vụ thị xã kèm theo các Biểu 01, Biểu 02; gửi đến Thanh tra thị xã Biểu 02.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề
Chưa có thông tin