THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HOÀI THANH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

I. LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG:

1. Ông Nguyễn Hữu Kim - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 02563.864.505.

- Địa chỉ nơi làm việc: Mỹ An 2 - Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công: 

2. Ông Huỳnh Ngọc Thạch - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch TT UBND phường.

- Điện thoại: 02563.764.377

- Địa chỉ nơi làm việc: Mỹ An 2 - Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

- Nhiệm vụ phân công: 

3. Ông Bùi Đức Dưỡng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 0385361559

- Địa chỉ nơi làm việc: Mỹ An 2 - Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định.

- Nhiệm vụ phân công:

II. THÀNH VIÊN UBND XÃ

1. Ông Chế Kim Thọ- Đảng ủy viên, Trưởng Công an phường

-  Điện thoại: 02563.864.010

- Địa chỉ nơi làm việc: Mỹ An 2 - Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định