Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 166 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Mức độ Cơ quan, đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Mức độ 2

Cảng vụ Đường thủy nội địa

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
3 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2

Sở Giao thông vận tải

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 2

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 4

Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 4

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
8 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 4

Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
9 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Mức độ 2

Ủy ban nhân dân cấp xã

TRỒNG TRỌT
10 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Mức độ 2

UBND cấp xã 

TIỀN LƯƠNG
11 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Mức độ 2

UBND cấp xã.

THỦY LỢI
12 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Mức độ 2

UBND cấp xã

THỦY LỢI