HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG HOÀI THANH

1. Bà Trần Thị Kim Điền - Chủ tịch Hội LHPN phường

2. Bà Võ Thị Thúy Diểm - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường