Về thời gian chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thờ cúng liệt sĩ hàng năm và tiền quà tặng của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về thời gian chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thờ cúng liệt sĩ hàng năm và tiền quà tặng của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

1.Thời gian và địa điểm cấp tiền trợ cấp người có công với cách mạng, tiền thờ cúng liệt sĩ hàng năm, tiền quà của Chủ tịch nước như sau:

S

TT

 

Đơn vị

 khu phố

 

Địa điểm cấp

 

Ngày cấp

 

Thời gian

Cấp cho đối tượng thụ hưởng

 

 

1

 

 

Lâm Trúc 2

 

 

Trụ sở khu phố

Lâm Trúc 1

 

 

Sáng ngày  15/07/2021

7h 00 –9h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 03

9h00 –10h 00 phút

Từ tổ 04 đến tổ 06

10 h00 –11h 30 phút

Từ tổ 07 đến tổ 09

 

 

2

 

 

Lâm Trúc 1

 

 

Trụ sở khu phố Lâm Trúc 1

 

 

Chiều ngày 15/07/2021

13h 00 –14h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 03

14h00 –15h 00 phút

Từ tổ 04 đến tổ 06

15 h00 –17h 30 phút

Từ tổ 07 đến tổ 09

 

 

 

3

 

 

 

Trường An 2

 

 

Trụ sở khu phố Trường An 2

 

 

Sáng ngày 16/07/2021

7h 00 –9h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 03

9h00 –10h 00 phút

Từ tổ 04 đến tổ 07

10 h00 –11h 30 phút

Từ tổ 08 đến tổ 10

 

 

4

 

 

Trường An 1

 

 

Trụ sở khu phố Trường An 1

 

 

Chiều ngày 16/07/2021

Chiều 13h 00 –14h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 03

Chiều 14h00 –15h 00 phút

Từ tổ 04 đến tổ 07

Chiều 15 h00 –17h 30 phút

Từ tổ 08 đến tổ 10

 

 

5

 

 

Mỹ An 1

 

 

Trụ sở khu phố Mỹ An 1

 

 

Sáng ngày 17/07/2021

7h 00 –9h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 02

9h00 –10h 00 phút

Từ tổ 03 đến tổ 04

10 h00 –11h 30 phút

Từ tổ 05 đến tổ 06

 

 

6

 

 

Mỹ An 2

 

 

Trụ sở khu phố Mỹ An 2

 

 

Chiều ngày

17/07/2021

13h 00 –14h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 04

14h00 –15h 00 phút

Từ tổ 05 đến tổ 08

15 h00 –17h 30 phút

Từ tổ 09 đến tổ 12

 

 

 

7

 

 

An Lộc 2

 

 

Trụ sở khu phố An Lộc 2

 

 

Sáng ngày 18/07/2021

7h 00 –9h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 02

9h00 –10h 00 phút

Từ tổ 03 đến tổ 04

10 h00 –11h 30 phút

Từ tổ 05 đến tổ 06

 

 

 

8

 

 

An Lộc 1

 

 

Trụ sở khu phố An Lộc 1

 

 

Chiều ngày 18/07/2021

13h 00 –14h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 02

14h00 –15h 00 phút

Từ tổ 03 đến tổ 04

15 h00 –17h 30 phút

Từ tổ 05 đến tổ 06

 

 

 

9

 

 

An Dinh 2

 

 

Trụ sở khu phố An Dinh 2

 

 

 

Sáng ngày

19/07/2021

Từ 7h 00 –9h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 02

Từ 9h00 –10h 00 phút

Từ tổ 03 đến tổ 04

Từ 10 h00 –11h 30 phút

Từ tổ 05 đến tổ 06

 

 

10

 

 

An Dinh 1

 

 

Trụ sở khu phố An Dinh 1

 

 

Chiều ngày

18/07/2021

 

 

Từ 13h 00 –14h 00 phút

Từ tổ 01 đến tổ 02

Từ 14h00 –15h 00 phút

Từ tổ 03 đến tổ 04

Từ 15 h00 –17h 30 phút

Từ tổ 05 đến tổ 07

         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết